โปรแกรมบำบัด

1. ผู้รับการบำบัดจะต้องอยู่ในโปรแกรมเป็นเวลาราว 12-15 เดือน

เนื่องจากการบำบัดนี้ไม่ใช่แค่การระงับสภาพเสพติดทางร่างกายเท่านั้น แต่เราจะมุ่งเน้นให้ผู้รับการบำบัดได้ทบทวนชีวิต ทำความรู้จักและคืนดีกับตัวเอง ตลอดจนสร้างวินัยชีวิตขึ้น ซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างพื้นฐานชีวิตขึ้นใหม่และกำหนดเป้าหมายชีวิตให้กับตัวเอง กระบวนการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในเวลาสั้นๆ แต่เมื่อสำเร็จตามนี้ ผู้เข้ารับการบำบัดก็จะก้าวพ้นจากชีวิตที่เสพติด และมีชีวิตที่เป็นไทอย่างยั่งยืน
ในระหว่างนี้จะมีการประเมินผลความคืบหน้าเป็นระยะ และพี่เลี้ยงจะพูดคุยเสนอแนะ ให้คำปรึกษาอย่างเป็นส่วนตัวด้วย

2. .ผู้เข้ารับการบำบัดจะต้องเข้าร่วมรายการต่างๆที่กำหนดไว้

เช่น การประชุม เล่นเกม เล่นกีฬา การทำงาน หรือออกนอกสถานที่ และจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของบ้านอบอุ่นใจ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นบางอย่าง

3. ในระหว่างโปรแกรม ผู้รับการบำบัดจะไม่ได้รับอนุญาติให้มีเงินติดตัว มีโทรศัพท์มือถือ หรือออกจากบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาติ

ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถติดต่อกับครอบครัวได้ และซื้อขนมหรือของใช้ที่ต้องการได้ โดยแจ้งความต้องการกับพี่เลี้ยง

4. เมื่อผู้รับการบำบัดจบโปรแกรม โดยผ่านการประเมินผลจากเจ้าหน้าที่

เมื่อได้ผ่านการประเมินผลและเห็นว่ามีพัฒนาการที่ดี เจ้าหน้าที่ก็จะพูดคุยเสนอแนะทิศทางที่ผู้รับการบำบัดน่าจะเดินต่อไป ณ.จุดนี้ ผู้รับการบำบัดสามารถเลือกที่จะกลับบ้าน หรือหากยังต้องการที่จะอยู่ในการดูแลต่อไปอีก ก็สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในโปรแกรม after care ได้ (โปรดดูรายละเอียดโปรแกรม after care)

5. ผู้เข้ารับการบำบัดที่ต้องการ ออก ก่อนที่จะจบโปรแกรม

ก็สามารถทำได้ โดยมาพูดคุยกับพี่เลี้ยง และในกรณีที่ผู้เข้ารับการบำบัดมีอายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องให้ผู้ปกครองมารับ ขณะเดียวกันทางบ้านอบอุ่นใจก็ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้เข้ารับการบำบัดที่ไม่ยอมปฏิบัติตามข้อตกลง หรือประพฤติตัวระราน เป็นอันตรายต่อผู้อื่น ที่จะออกจากโปรแกรมการบำบัดได้เช่นกัน

Powered by www.477internet.com