ค่าใช้จ่าย

  1. ค่าใช้จ่ายบ้าน เดือนละ 2,500 บาท
  2. เงินส่วนตัวสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ห้ามเกินเดือนละ 500 บาท

 (ในกรณีที่มีความจำกัดทางด้านการเงินสามารถพูดคุยกันได้)

 

Powered by www.477internet.com