โปรแกรม after care

after care เป็นโปรแกรมอีกอันหนึ่ง ที่จะรองรับผู้ที่จบการบำบัดจากบ้านอบอุ่นใจ เพื่อเข้าสู่การปรับตัวและเตรียมความพร้อมที่จะไปใช้ชีวิตด้วยตนเองอย่างมีจุดยืนที่จะปฏิเสธยาเสพติด หรือสิ่งอื่นที่นำสู่วงจรของการเสพติดอีก

คนในกลุ่มนี้จะยังพักอาศัยในบ้านอบอุ่นใจ และจะออกไปทำงานหรือไปเรียนหนังสือในตอนกลางวัน ดูแลเงินส่วนตัวเอง มีโทรศัพท์มือถือได้ ขณะที่ยังอยู่ในการดูแล ,รับคำแนะนำจากพี่เลี้ยง และยังคงอยู่ร่วมในบรรยากาศของชุมชนครอบครัว โปรแกรม after care จะมีระยะเวลาราว 1 ปี

Powered by www.477internet.com