จดหมายข่าว บ้านอบอุ่นใจ 2/2012

ชาโลม…. ขอทักทายพี น้องด้วยสันติสุขของพระเจ้า

ผ่านช่วง 6-7 เดือน หลังจากมหาน้ำท่วม และการซ่อมแซมปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไป เวลานี้บ้านอบอุ่นใจก็กลับเข้าสู่สภาพปกติอย่างค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว เราเริ่ มมีเป็ดในเล้า มีผักสวนครัวบ้าง และมีปลาและกบ บวกกับมี “คนงาน”มากขึ้น

อั๋น -อดีตสมาชิกบ้านอบอุ่นใจ กับป๊อป ทั้ง สองเริ่มมาช่วยเหลือในฐานะผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ เป็นกำลังและพระพรแก่เรา?อย่างมาก?ส่วนสมาชิกของเราก็มีการ
ผลัดใบตามวิถีปกติ คนเก่าไป คนใหม่มา… สมาชิกจบโปรแกรม ที่ยังอยู่กับเราในเฟส after care ไปทำงานนอกบ้านแล้ว และเรียน?กศน. ไปด้วยมี 2 คน และเรามีสมาชิกใหม่ที เข้ามาหลังน้ำ ท่วมและยังคงอยู่ถึงเวลานีอีก 6 คน โดยส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด เช่น สระแก้ว เลย น่าน?กาญจนบุรี ขอบคุณพระเจ้าที ทรงนำเรามาโดยเสมอ?และเรายังมีคนติดต่อเข้ามาอีกเรื อยๆ ทำให้เห็นว่าบ้านอบอุ่นใจหลังนีคงจะ ?แคบไป? ในอีกไม่ช้า….

ท่านสามารถ Download ?the shelter news no. 1/2011? ที่เป็นไฟล์ PDF ได้ที่นี้ ??>?จดหมายข่าวบ้านอบอุ่นใจ กค.2012

 

Powered by www.477internet.com