รับบริจาค

บ้านอบอุ่นใจ ภายใต้มูลนิธิเพื่อนผู้ช่วยเหลือ เป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินงานเกือบทั้งหมดด้วยเงินบริจาค โดยเป็นเงินจากต่างประเทศผ่านทางองค์กรต้นสังกัดบ้าง และเงินจากภายในประเทศบ้าง

หากท่านมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนงานของบ้านอบอุ่นใจ….
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อนผู้ช่วยเหลือ เพื่อบ้านอบอุ่นใจ
เลขที่บัญชี 022-2-97967-8
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสะพานใหม่ – ดอนเมือง

Powered by www.477internet.com