ติดต่อเรา

บ้านอบอุ่นใจ

บ้านบำบัดผู้มีปัญหายาเสพติด ในบรรยากาศครอบครัว

54/356 ซ.พหลโยธิน 73 ถนนพหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.10210

โทรศัพท์ : 02-531-7845
โทรสาร : 02-531-7846
อีเมล์ : contact@helpthailand.info


ดู บ้านอบอุ่นใจ The Shelter ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

Powered by www.477internet.com