ยินดีต้อนรับ สู่บ้านอบอุ่นใจ

แจ้งให้ทราบครับ…

บ้านอบอุ่นใจได้ เปลี่ยนเลขที่บัญชีใหม่ ดังนี้

ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อนผู้ช่วยเหลือ เพื่อบ้านอบอุ่นใจ

เลขที่บัญชี 022-2-97967-8

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสะพานใหม่-ดอนเมือง

​(เลขที่บัญชีเดิมจะปิดใช้งานราวสิ้นเดือน มีค.2015)​

บ้านอบอุ่นใจ บ้านบำบัดสำหรับผู้มีปัญหาสิ่งเสพติด

ด้วยการอยู่ร่วมกันในบรรยากาศแบบชุมชนครอบครัว ร่วมกิจกรรม ทำงาน เล่นกีฬา ฝึกวินัยชีวิต พูดคุยรับคำปรึกษาส่วนตัว

บ้านอบอุ่นใจ ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 1997 และดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสของยา และสร้างพวกเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลดีต่อสังคม

บ้านอบอุ่นใจ อยู่ในสังกัดขององค์กรมิชชั่น Help International จากประเทศเยอรมัน ส่วนในประเทศไทย บ้านอบอุ่นใจดำเนินงานภายใต้มูลนิธิเพื่อนผู้ช่วยเหลือ (HELP International Thailand Foundation) ซึ่งเป็นมูลนิธิของคริสเตียน ที่เน้นการช่วยเหลือผู้ที่ยากจนและขัดสนในประเทศไทย

เราเชื่อว่า

  • ทุกชีวิตมีคุณค่า
  • เสรีภาพ คือ อิสระที่จะเลือกทำสิ่งดีและปฏิเสธสิ่งไม่ดี เพื่อตนเองและผู้อื่น
  • การใช้ชีวิตร่วมกันแบบชุมชนครอบครัว จะช่วยพัฒนาชีวิตสู่ความเป็นผู้ใหญ่
———————————————————————————————————-

ชมรายการ  ฉันรักเมืองไทย ออกอากาศเมื่อ 14 ตุลาคม 2555

Rolf Niederer, ฉันรักเมืองไทย 14 ตุลาคม 2555 from Chatpon on Vimeo.

Powered by www.477internet.com